Raspored polaganja ispita eksterne mature u osnovnim školama Kantona Sarajevo

Dragi učenici, cijenjeni nastavnici i roditelji,

u skladu sa Odlukom koju je donijela ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić, kalendarom aktivnosti predviđeno je da se ispiti eksterne mature polažu 19. i 20. juni 2019. godine.

Obavještavamo Vas da će se ispiti eskterne mature realizirati prema slijedećem rasporedu:

19.juni 2019. godina
- Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost – sa početkom u 9.00h
- Prvi strani jezik – sa početkom u 12.00h

20. juni 2019. godina
- Matematika – sa početkom u 10.00h