Realiziranje online sedmice

U skladu sa članom 41. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17), u prvoj sedmici novembra nastupa online nastavna sedmica, kad se za to steknu pretpostavke.
S tim u vezi, srednje škole su planirale realiziranje online sedmice u periodu od 30.10. do 3.11.2017. godine ili u periodu od 6.11. do 10.11.2017. godine.
U Kantonu Sarajevo će u 18 srednjih škola u školskoj 2017./2018. godini biti realizirana online sedmica.
Prilikom realiziranja online sedmice, učenici i profesori će u najvećem broju škola koristiti aplikaciju Google for Education – Moodle platformu ili platformu FileZilla, dok su određene srednje škole izradile vlastite programe za realiziranje online sedmice (Srednja ekonomska škola, Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola, Srednja škola za saobraćaj i komunikacije i Gimnazija Obala).
U ostalim srednjim školama se, iz objektivnih razloga, još nisu stekle pretpostavke za kvalitetno realiziranje online sedmice, te očekujemo da će se do naredne školske godine i u preostalim srednjim školama steći adekvatni uvjeti za uspješno realiziranje ovog vida nastave.

Online sedmica realizirat će se u sljedećim srednjim školama:

1. Prva gimnazija
2. Druga gimnazija
3. Treća gimnazija
4. Prva bošnjačka gimnazija
5. Peta gimnazija
6. Gimnazija Obala
7. Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
8. Srednja zubotehnička škola
9. Srednjoškolski centar Hadžići
10. Srednja ugostiteljsko-turistička škola
11. Srednja ekonomska škola
12. Gimnazija Sarajevo School of Science and Tehnology (SSST)
13. Srednja škola za okoliš i drvni dizajn
14. Srednja elektrotehnička škola
15. Elektrotehnička škola za energetiku
16. Srednja medicinska škola Jezero
17. Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola
18. Srednja mašinska tehnička škola