Realiziranje polaganja eksterne mature – raspored polaganja ispita

Cijenjeni/Cijenjena,

S obzirom da se od ove školske godine, iz predmeta Engleski/Njemački jezik, prvi put testira oblast Slušanje koje je, u skladu sa mišljenjem stručnih aktiva za Njemački i Engleski jezik, potrebno organizirati u učionicama, obavještavamo Vas da je došlo do izmjene rasporeda polaganja nastavnih predmeta na eksternoj maturi za učenike osnovnih škola.
S tim u vezi, dostavljamo Vam izmijenjeni raspored polaganja eksterne mature, koja će se polagati 19. i 20. juna 2017. godine prema sljedećem rasporedu:

19.6.2017. godine – Engleski/Njemački jezik sa početkom u 10,00 sati

20.6.2017. godine – Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 10,00 sati;

Matematika, sa početkom u 12,00 sati;