Sat kodiranja će se održati u periodu od 7. decembra do 13. decembra 2020. godine

Centar za promociju civilnog društva poziva učenike i nastavnike osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo u globalnoj kampanji Sat kodiranja.

Potrebe za ICT stručnjacima u svim oblastima rada i ljudskog djelovanja svakim danom su sve veće te je neophodno da obrazovni sistem prati globalne trendove društva i realne potrebe tržišta rada.

Projekat Sat kodiranja je međunarodna incijativa i svake godine obilježava se u mjesecu decembru, u sedmici računarskog obrazovanja, a ove godine će se održati od 7. decembra do 13. decembra 2020. godine.

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je formalni zastupnik najveće volonterske akcije učenja koji dostavlja informacije osnovnim i srednjim školama, pruža podršku nastavnom osoblju da organizuju Sat kodiranja u okvire redovne nastave, u svojim prostorijama škole, koje izraze želju da informatičku sekciju ili jedan čas održe zajedno sa informatičkim stručnjacima iz Centra za promociju civilnog društva (CPCD), uz poštivanje epidemioloških mjera.

Više informacija o samoj akciji možete pronaći na web stranici www.hourofcode.com. Svi zainteresovani za učešće u ovoj akciji, potrebno je da se registruju na navedenoj stranici.

Nadamo se da će se što veći broj škola uključiti u ovu akciju kako bismo i na ovaj način doprinijeli unapređenju znanja i kompetencija naših učenika.