Sat kodiranja će se održati u školama u periodu od 4. do 10. decembra 2017. godine

Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dostavljen je poziv Centra za promociju civilnog društva, za učešće, učenika i nastavnika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo u globalnoj akciji „Sat kodiranja“, a što podrazumijeva i davanje saglasnosti ministarstva za učešće u akciji i realizaciji sata kodiranja u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u periodu od 4-10.decembra 2017. godine.

U osnovnim i srednjim školma školama iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo realizirat će se akcija „Sat kodiranja“ u periodu od 4-10 decembra 2017. godine

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo poziva sve učenike i nastavnike u Kantonu Sarajevo da učestvuju u realizaciji navedene globalne akcije namjenjene sticanju prvih programerskih iskustava. Cilj je da se uključi što više mladih iz BiH u ovu inovativnu informatičku edukaciju.

Više informacija o samoj akciji možete pronaći na web stranici www.hourofcode.com. Svi zainteresirani za učešće u ovoj akciji, potrebno je da se registruju na navedenoj stranici.

Potrebe za ICT stručnjacima u svim oblastima rada i ljudskog djelovanja svakim danom su sve veće. S tim u vezi neophodno je da obrazovni sistem prati globalne trendove društva i realne potrebe tržišta rada, a da se učenici usmjeravaju u toj oblasti koja nudi siguran posao u budućnosti.
Međunarodna inicijativa „Sat kodiranja“, obilježava se u sedmici promicanja računarske nauke, a ove godine u periodu od 4.-10.12.2017.godine.
Nadamo se da će se što veći broj škola uključiti u ovu akciju kako bismo i na ovaj način unaprijedili znanje naših učenika, te razvijali i duh poduzetništva kroz ovu i slične akcije.