Seminar o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje i apliciranje na EU projekte

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo održan je trodnevni seminar za nastavnike pod nazivom „Sticanje kompetencija o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje i apliciranje na EU projekte“.

Predavač i voditelj seminara je bio međunarodni ekspert za pisanje i apliciranje na EU projekte sa dugogodišnjim iskustvom i radom u programu Erasmus+, iz Republike Slovenije.
Cilj seminara je bio usmjeren ka pripremi i edukaciji više timova nastavnika osnovnih škola, koji će uz konsultansko vođstvo stručnjaka, pripremati projekte koji će u budućnosti realizirati škole u Kantonu Sarajevo. Tri niza cjelodnevnih radionica, koje su se odvijale na engleskom jeziku, kroz aktivnost učenja, podučavanja i osposobljavanja nastavnika, pomoglo je kod kreiranja ideja za evropske projekte, provjeru ideja preko evropskih politika i cilja programa Erasmus+, te omogućilo prve aktivnosti na pripremi ideja za moguće projekte.

Domaćin seminara bila je JU Osma osnovna škola „Amer Ćenanović“ Ilidža.

Na seminaru je prisustvovalo 30 nastavnika iz osnovnih škola na području Kantona Sarajevo, koji će u saradnji s ministarstvom, biti dio pozitivnih promjena, a koji će intenzivno raditi na apliciranju na EU projekte s ciljem razvoja obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo. Nastavnici su na kraju seminara isti ocijenili veoma visokim ocjenama, kazavši da je to dobar model kojim se ostvaruje napredak u komunikaciji sa drugim školama lokalno ali i globalno. Također su istakli potrebu za razvijanjem novih vještina uz stalnu i kontinuiranu nadogradnju i znanja iz ove oblasti.

Cilj seminara je također bio da se predstave ispravni koraci za kvalitetnu izradu aplikacije za EU projekte, razmijene mišljenja i iskustva, te razvije mreža nastavnika i baza za zajednički rad na projektima, uz korištenje i već postojeće mreže e-Tweening platforme, koji će u konačnici doprinijeti unapređenju obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo.

S obzirom na to da je Bosna i Hercegovina krenula sa ubrzanim aktivnostima na putu evropskih integracija, potrebno je da obrazovne ustanove koje su u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ojačaju ljudske potencijale u kontekstu osposobljenosti za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima kako bi se što kvalitetnije iskoristili mogućnosti EU fondova.