Sjećanje na Denisa Mrnjavca (2008-2013)

Prije pet godina nasilno je ugašen jedan mladi život, prije pet godina su ugašene želje i snovi jednoga dječaka. Neki ljudi se nikada ne smiju zaboraviti. Denise Ti si jedan od njih!