U toku je edukacija nastavnika "Škola za 21. vijek"

U okviru međunarodne saradnje i aktivnosti edukacije nastavnika osnovnih škola koje provodi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u saradnji sa British Council-om BiH, koji je obezbijedio ovu edukaciju, počela je petodnevna obuka za nastavnike 10 osnovnih škola Kantona Sarajevo. Edukacija za 40 nastavnika raspoređenih u tri grupe, pod nazivom ”Škole za 21.vijek” se održava u OŠ ”Aleksa Šantić”. Jedan od ciljeva, ove edukacije, je da nastavnici i škole učesnice projekta, usvoje međunarodno referencirano poimanje digitalne pismenosti i njenih suštinskih elemenata, odnosno dalje promoviraju značaj digitalne pismenosti, kritičkog razmišljanja i rješavanja problema kao ključnih vještina za učenje i podučavanje kao i za život u 21. stoljeću. Nastavnici će se educirati putem tri modula pod nazivom: Kritičko razmišljanje i rješavanje problema, Digitalne vještine i Micro:bits.

U ime ministarstva, učesnike edukacije pozdravila je pomoćnica ministra mr.sci.Azemina Njuhović kazavši kako je neophodno da edukacija svih učesnika u sistemu obrazovanja bude dobro osmišljena, kontinuirana i prilagođena savremenom dobu, kao i da sve škole treba da razmisle kako najbolje mogu da podrže razvoj digitalne pismenosti u svom kolektivu i među svojim učenicima. Direktorica British Council-a Larisa Halilović istakla je da: ”mogućnost da budemo u stanju da upravljamo i shvatimo naše digitalne otiske, da budemo u stanju da iskoristimo tehnologiju kako bismo doveli do pozitivnih promjena u našem svijetu su od većeg značaja nego ikada ranije” i da će u tom smislu British Council nastojati i dalje podržavati pozitivne promjene u obrazovanju.

Nastavnica Azra Kreho iz OŠ “Musa Ćazim Ćatić” kazala je kako nastavnici u ovoj edukaciji vide priliku za sticanje novih digitalnih kompetencija, priliku da osvježe svoj rad sa djecom i sudjeluju u svim savremenim tokovima obrazovanja. Također će se truditi da nakon usvojenog znanja kao predstavnici svojih škola, unaprijede učenje i podučavanje u školama, kroz prenošenje znanja ostalim nastavnicima. Škole će dobiti priliku i da razmijene iskustva sa drugim školama koje su dio mreže širom Zapadnog Balkana i Velike Britanije.