Upis učenika u prvi razred osnovne škole u školskoj 2017/2018. godini

S obzirom da je počeo aprilski rok za upis prvačića u prvi razred osnovne škole u školskoj 2017/2018. godini, obavještavamo Vas o sljedećem:
Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16), je definisano da se školskim obveznikom redovne osnovne škole smatra dijete koje će do 1.marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života.
Upis u redovnu osnovnu školu obavlja se u aprilu i augustu mjesecu na osnovu spiskova školskih obveznika koje školama dostavlja nadležni organ općine na čijoj teritoriji se nalazi škola.
Ocjenu sposobnosti djece pri upisu u osnovnu školu obavlja komisija sastavljena od pedagoga i nastavnika razredne nastave, uz prethodno pribavljeno ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove.
Učenici sa posebnim potrebama, odnosno sa poteškoćama u razvoju upisuju se u redovne ili specijalne osnovne škole, odnosno centre na osnovu nalaza i mišljenja komisije, sastavljene od : pedagoga, psihologa, defektologa, logopeda, socijalnog radnika i pedijatra.
Upis u specijalnu osnovnu školu se vrši tokom cijele godine.
Takođe, članom 17. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 26/08 i 21/09) je navedeno, citiramo:
„U godini pred polazak u osnovnu školu, odgoj i obrazovanje u predškolskim ustanovama obavezno je za svu djecu predškolskog uzrasta“.
Shodno navedenom, potrebno je da sve škole, u dokumentaciju potrebnoj za upis učenika u prvi razred osnovne škole, obavezno uvrste i potvrdu/uvjerenje o pohađanju Obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu.
U slučaju da roditelj/staratelj ne priloži uvjerenje/potvrdu o pohađanju Obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak školu, roditelji/staratelji djeteta su dužni dostaviti obrazloženje, koje se odnosi na razloge nepohađanja Obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu.
Pozivamo roditelje učenika školskih obveznika da u skladu sa Zakonom i s ciljem ispunjavanja jednog od osnovnih ljudskih prava-prava na obrazovanje, omoguće svojoj djeci početak osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, te predaju potrebnu dokumentaciju u najbližu osnovnu školu.