Završen prvi ciklus programa „Škole za 21. vijek“ u Kantonu Sarajevo

U okviru međunarodne saradnje i programa rada, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u saradnji sa British Council-om BiH, organizovalo je edukaciju nastavnika osnovnih škola u okviru programa „Škole za 21. vijek“.

„Škole za 21. vijek“ je trogodišnji regionalni program British Council za razvoj kapaciteta škola u zemljama Zapadnog Balkana. U skladu sa promjenama na svjetskom nivou u obrazovnim politikama i razvoju novih edukacijskih standarda „Škole za 21. vijek“ predstavlja program podrške osnovnim školama širom regiona, s ciljem unaprjeđenja obrazovnog sistema te primjene inovativnih i kreativnih pristupa u nastavi.

Program finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a provodi se u isto vrijeme, u šest zemalja – u Bosni i Hercegovni, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji i Kosovu.

Osnovne škole u Kantonu Sarajevo su učestvovale u prvom ciklusu programa te je edukovano 56 direktora i oko 300 nastavnika. Ovisno od broja učenika u školama, u okviru programa, osigurano je oko 30 micro:bit uređaja po školi koje će nastavnici i učenici moći koristiti na nastavi i u samom procesu učenja.

Pomoćnica ministra Azemina Njuhović, kao koordinator programa u ime Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, posjetila je Osnovnu školu „Nafija Sarajlić“, u kojoj se održavala edukacija jedne grupe nastavnika, kako bi pozdravila učesnike iste i podržala ovaj program koji će doprinijeti unapređenju obrazovnog procesa.

Ovom prilikom naglasila je da „vještine 21. vijeka kao što su kritičko razmišljanje i rješavanje problema, digitalna pismenost i kreativnost su vještine koje će našim učenicima pomoći da sutra budu konkurentni na globalnom tržištu rada. Ovim projektom učenici će steći sposobnost da kritički sagledavaju iskustva i procese učenja, te da donose efektivne odluke.“

Sve osnovne škole koje učestvuju u ovom program će dobiti mogućnost da razmijene iskustva i pozitivne prakse sa školama iz cijele regije, a koje također učestvuju u programu „Škole za 21. vijek“.