Korekcija plana nabavki Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2015. godinu

Objavi za: 
Ministarstvo
Sektor za ekonomske poslove
Faza postupka: 
Plan nabavki
Prilog/prilozi PDF (plan i izmjene):