Odluka o izboru najboljeg ponuđača po Konkurentskom postupku za nabavku računara - LOT1

Objavi za: 
Ministarstvo
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Prilog/prilozi PDF (plan i izmjene):