Odluka o poništenju dijela javnog konkurentskog postupka - LOT 2