Kontakti

Sektor predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

POMOĆNIK MINISTRA
Telefon: +387(0)33 562-126
Fax: +387(0)33 562-218