Kontakti

Sektor za informatizaciju, međunarodnu saradnju i evropske integracije

POMOĆNIK MINISTRA
mr. Azemina NJUHOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-069
Fax: +387(0)33 562-218
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba