Kontakti

Sektor za saobraćaj i edukaciju

Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne srebrene bb
Telefon: +387(0)33 770-194

POMOĆNIK MINISTRA
Ljiljana PRELČEC
Telefon: +387(0)33 279-260
ljiljana.prelcec@mon.ks.gov.ba