Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I INFORMISANJE KANTONA SARAJEVO ZA Pon, 01/23/2017 (All day). GODINU


Nabavka edukativnog programa "Edukacija o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 80000000 Usluge obrazovanja i osposobljavanja direktni sporazum 5774-8-2-6/17 SERDA doo Sarajevo, 4200816600000 7020,00 7 dana 23.01.2017 7020,00 7 dana Nije bilo izmjena

Nabavka usluge održavanja aplikacije "Elektronski dnevnik"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) direktni sporazum 5774-8-2-11/17 QSS d.o.o. Sarajevo 7005,96 365 dana 03.04.2017 7005,96 365 dana Nije bilo izmjena

Javna nabavka "Savjetodavna podrška u procesu izrade Strategije prema mladima u Kantonu Sarajevo"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 73200000 Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja direktni sporazum 5774-8-2-9/17 Institutu za razvoj mladih "KULT" 5972,00 365 dana 12.04.2017 5972,00 365 dana Nije bilo izmjena

Nabavka računarskih procesora za potrebe Ministarstva
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 direktni sporazum IMTEC doo Sarajevo 6899,26 7 dana 29.06.2017 6899,26 Nije bilo izmjena

Nabavka licenciranog sosftvera za potrebe osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 konkurentski zahtjev QSS d.o.o. Sarajevo 29764,80 365 dana 03.07.2017 29764,80 Nije bilo izmjena

Ugovor za nabavku ormarića i druge opreme za učenike prvih razreda u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 otvoreni postupak 5774-1-1-15-5-11/17 "R&S" d.o.o. Sarajevo 4200056290005 149598,54 7 dana 27.07.2017 Nije bilo izmjena