Pretraga

Ukupno 109
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Poziv za odstavljanje ponuda za nabavku usluga željezničkog prevoza učenika Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 31.08.2018
Izmjena Plana javnih nabavki za 2018. godinu -3 Plan nabavki 08.08.2018
Nabavka računarske opreme za realizaciju projekta "Elektronski dnevnik" u javnim osnovnim školama Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.08.2018 1.095.020,67 1.095.020,67 R&S d.o.o. Sarajevo
Nabavka licenciranog softvera za potrebe osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.06.2018 29.764,80 29.764,80 QSS d.o.o. Sarajevo
Nabavka i isporuka ormarića i druge opreme za učenike osnovnih škola u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2018 149.420,70 149.420,70 Birotim doo Sarajevo
Nabavka ukrasnog bilja za potrebe MONM KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 5.145,50 5.145,50 KJKP Park doo Sarajevo
Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga stručnog usavršavanja iz oblasti obrazovanja za potrebe MONM KS Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 18.04.2018
Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku restoranskih usluga Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 13.03.2018
Korekcija Plana nabavki za 2018. godinu -2 - MON Plan nabavki 14.03.2018
Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za apliciranje na EU fondove-ERASMUS+ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 6.000,00 6.000,00 Fondacija za visoko obrazovanje - SUS BiH
Nabavka materijala za 3D printere za škole na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 6.991,92 6.991,92 R&S d.o.o Vogošća
Plan nabavki za 2018. godinu - MON Plan nabavki 14.02.2018
Javna nabavka "Rekonstrukcija Centra za edukaciju - JU Gimnazija Obala" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.12.2017 70.135,20 70.135,20 Interming d.o.o. Sarajevo
Nabavka usluga edukacije nastavnika i zaposlenika škola na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.12.2017 61.500,00 61.500,00 Centar za obrazovanje i poduzetništvo Sarajevo
Nabavka, isporuka i implementacija softverske aplikacije za realizaciju projekta "Elektronski dnevnik" za potrebe osnovnih škola u nadležnosti MONM KS Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 18.12.2017 52.837,20 52.837,20 QSS d.o.o.
Nabavka usluge edukacije nastavnika u oblasti sticanja digitalnih kompetencija Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 15.12.2017 62.800,00 62.800,00 Centar za obrazovanje i poduzetništvo Sarajevo
Javna nabavka i isporuka sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.12.2017 136.890,00 136.890,00 Metalka Trade doo Sarajevo ID 4200106220003
Javna nabavka ormarića i druge opreme za potrebe učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.12.2017 199.859,40 199.859,40 R&S doo Sarajevo, 4200056290005
Javna nabavka i isporuka 3D printera za potrebe osnovnih škola na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.11.2017 99.403,20 99.403,20 R&S d.o.o Vogošća
Javna nabavka uređaja za skeniranje stopala - BODYTRONIC Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.11.2017 17.162,41 17.162,41 Bauerfeind d.o.o. Sarajevo
Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu -3 Plan nabavki 07.11.2017
Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu -2 Plan nabavki 05.10.2017
Javna nabavka usluga edukacije, stručnog ospoobljavanja i usavršavanja nastavnika za potrebe Ministarstva Ugovaranje i realizacija 19.09.2017 59.500,00 59.500,00 Centar za obrazovanje i poduzetništvo Sarajevo
Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Ministasrtva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.09.2017 58.196,97 58.196,97 R&S doo Sarajevo, 4200056290005
Ugovor za javnu nabavku, isporuku i instalaciju računarske opreme za projekat Elektronske učionice" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.08.2017 1.098.996,80 1.098.996,80 EDING Telecom & Commerce Engineering
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku "Nabavka, isporuka i instalacija računarske opreme za projekat Elektronske učionice" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 1098996,80
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke "Nabavka, isporuka i instalacija računarske opreme za projekat Elektronske učionice" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ugovor za nabavku ormarića i druge opreme za učenike prvih razreda u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2017 149.598,54 "R&S" d.o.o. Sarajevo 4200056290005
Nabavka ormarića i druge opreme za učenike prvih razreda u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 149598,54
Nabavka licenciranog sosftvera za potrebe osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.07.2017 29.764,80 29.764,80 QSS d.o.o. Sarajevo
Nabavka računarskih procesora za potrebe Ministarstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2017 6.899,26 6.899,26 IMTEC doo Sarajevo
Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu Plan nabavki
Nabavka usluge održavanja aplikacije "Elektronski dnevnik" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2017 7.005,96 7.005,96 QSS d.o.o. Sarajevo
Nabavka i isporuka sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2017
Javna nabavka "Savjetodavna podrška u procesu izrade Strategije prema mladima u Kantonu Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2017 5.972,00 5.972,00 Institutu za razvoj mladih "KULT"
Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki
Nabavka edukativnog programa "Edukacija o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2017 7.020,00 7.020,00 SERDA doo Sarajevo, 4200816600000
Ugovor o nabavci - projektori za potrebe vrtića JU Djeca Sarajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2016
Ugovor o nabavci softvera - Baza podataka o ostvarenim sportskim rezultatima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2016
Ugovor o nabavci obavještajnih panoa za potrebe osnovnih škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2016
Ugovor o nabavci robe - Multifunkcijski uređaji za ministarstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2016 IMTEC d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci usluge - Edukativni program "Problem pretilosti djece u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2016 Udruženje "Sport i zdravlje" Sarajevo
Odluka o pokretanju javne nabavke softverskog rješenja za vođenje baze podataka o ostvarenim sportskim rezultatima učenika osnovnih i srednjih škola u KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o pokretanju javne nabavke multifunkcisjkih uređaja za MONM KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o javnoj nabavci 7 projektora za potrebe vrtića JU Djeca Sarajeva putem direktnog postupka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o javnoj nabavci usluge edukativnog programa "Problem pretilosti djece u školama KS" putem direktnog postupka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o javnoj nabavci obavještajnih panoa za škole putem direktnog postupka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o poništavanju postupka javne nabavke sigurnosnih golova- LOT 2 -Rukometni golovi Pokretanje i tok postupka
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke sigurnosnih golova- LOT 1 -Golovi za mali nogomet Pokretanje i tok postupka
Ukupno po stranici 1.248.595,34 3.415.885,33 3.266.286,79