Pretraga

Ukupno 126
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Nabavka usluge održavanja aplikacije "Elektronski dnevnik" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2017 7.005,96 7.005,96 QSS d.o.o. Sarajevo
Nabavka i isporuka sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2017
Javna nabavka "Savjetodavna podrška u procesu izrade Strategije prema mladima u Kantonu Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2017 5.972,00 5.972,00 Institutu za razvoj mladih "KULT"
Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki
Nabavka edukativnog programa "Edukacija o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2017 7.020,00 7.020,00 SERDA doo Sarajevo, 4200816600000
Ugovor o nabavci - projektori za potrebe vrtića JU Djeca Sarajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2016
Ugovor o nabavci softvera - Baza podataka o ostvarenim sportskim rezultatima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2016
Ugovor o nabavci obavještajnih panoa za potrebe osnovnih škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2016
Ugovor o nabavci robe - Multifunkcijski uređaji za ministarstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2016 IMTEC d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci usluge - Edukativni program "Problem pretilosti djece u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2016 Udruženje "Sport i zdravlje" Sarajevo
Odluka o pokretanju javne nabavke softverskog rješenja za vođenje baze podataka o ostvarenim sportskim rezultatima učenika osnovnih i srednjih škola u KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o pokretanju javne nabavke multifunkcisjkih uređaja za MONM KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o javnoj nabavci 7 projektora za potrebe vrtića JU Djeca Sarajeva putem direktnog postupka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o javnoj nabavci usluge edukativnog programa "Problem pretilosti djece u školama KS" putem direktnog postupka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o javnoj nabavci obavještajnih panoa za škole putem direktnog postupka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o poništavanju postupka javne nabavke sigurnosnih golova- LOT 2 -Rukometni golovi Pokretanje i tok postupka
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke sigurnosnih golova- LOT 1 -Golovi za mali nogomet Pokretanje i tok postupka
Ugovor o nabavci usluge - IT nastava za najmlađe Ugovaranje i realizacija
Korekcija plana nabavki za 2016. godinu Plan nabavki
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka "IT nastava za najmlađe" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.12.2016
Ugovor o nabavci - Namještaj i učila za Sedmu OŠ Ugovaranje i realizacija
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka opreme za Sedmu OŠ Pokretanje i tok postupka
Odluka o pokretanju javnog postupka nabavke i isporuke usluge "IT nastava za najmlađe" Pokretanje i tok postupka
Ugovor o nabavci - Rekonstrukcija ravnih krovova u šest osnovnih škola Ugovaranje i realizacija
Odluka o pokretanju javnog postupka nabavke sigurnosnih golova za osnovne škole Pokretanje i tok postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke nastavne opreme i učila za potrebe Sedme OŠ Pokretanje i tok postupka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rekonstrukcija ravnih krovova Pokretanje i tok postupka
Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja - LOT 7 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke udžbenika izdavača El-Kalem Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka udžbenika - LOT 9 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o poništenju javne nabavke - Nabavka udžbenika - LOT 7 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka udžbenika - LOT 8 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka udžbenika - LOT 6 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka udžbenika - LOT 5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka udžbenika - LOT 4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka udžbenika - LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka udžbenika - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka udžbenika - LOT1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o pokretanju javnog postupka rekonstrukcije ravnih krovova Pokretanje i tok postupka
Ugovor o nabavci - Elektronska učionica Ugovaranje i realizacija
Odluka o pokretanju javne nabavke besplatnih udžbenika Pokretanje i tok postupka
Ugovor o nabavci softverske aplikacije za realizaciju pilot projekta "Elektronski dnevnik" Ugovaranje i realizacija
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka opreme za realizaciju projekta "Elektronska učionica" 1 Pokretanje i tok postupka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka opreme za realizaciju projekta "Elektronska učionica" Pokretanje i tok postupka
Ugovor o nabavci i izvršenju usluge "Edukativna platforma - Ljetna škola za mlade talentovane učenike/naučnike" Ugovaranje i realizacija
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge "Ljetna škola za talentovane učenike /naučnike"" Pokretanje i tok postupka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka softverske aplikacije za pilot projekat "Elektronski dnevnik" Pokretanje i tok postupka
Ugovor o nabavci licenciranih softvera Ugovaranje i realizacija
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka licenciranog softvera Pokretanje i tok postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke "Ljetna škola za mlade talentovane naučnike"" Pokretanje i tok postupka
Ukupno po stranici 0,00 19.997,96 19.997,96