Informacija o radu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (2015-2018)