Skip to main content
Please wait...

Evropska organizacija za javno pravo "EPLO" pokrenula je inicijativu za program stipendiranja na Evropskoj školi prava i upravljanja "ELGS", u okviru kojeg je zainteresovanim kandidatima iz Bosne i Hercegovine dostupno 20 punih i 20 parcijalnih stipendija za studijske programe u okviru dodiplomskog i postdiplomskih ciklusa kao i za istraživačke projekte, na engleskom jeziku u području evropskog prava i međunarodnog upravljanja.

Više informacija o "ELGS" studijskim programima može se pronaći na web stranici: http://www.elgs.eu/, a u toku je prijem prijava za akademsku 2022/2023 godinu.

Prijave se vrše isključivo online putem, najkasnije do 30.06.2022. godine.

Stipendija
Visoko obrazovanje