Muzika je jedini univerzalni jezik

Ovosedmični ciklus webinara, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i UNICEF-a, završen je održanim webinarom u 17:00 sati, a istom je prisustvovalo oko 200 učesnika.

Ministar Anis Krivić, uprkos mnogobrojnim obavezama, srdačano je pozdravio sve učesnike webinara te ih pozvao na saradnju sa Ministarstvom i razmjenu ideja i mišljenja u cilju zajedničkog unapređenja nastavnog procesa u školama u Kantonu Sarajevo.

Predavači Ibrahim Alibegović i Admir Kustura, uvaženi profesori u Srednjoj muzičkoj školi Sarajevo, predstavili su nekoliko ideja i načina kako uspješno iskoristiti potencijal informacijsko komunikacijskih tehnologija u nastavnom procesu muzičke/glazbene kulture. Savremena tehnologija omogućava da se nastava učini kreativnijom, bogatijom i pristupačnijom učenicima.

Predstavljeni su korisni muzički alati i jednostavni muzički softweri/programi putem kojih se mogu ostvariti značajni rezultati u svrhu izrade matrica, matrica za podlogu, obradu audio formata, rearanžiranje postojećih aranžmana te prilagođavanje aranžmana postojećim ansamblima.

Nadamo se da će predstavljeni alati na webinaru olakšati rad nastavnika na časovima muzičke/glazbene kulture i rad u muzičkim/glazbenim školama u online okruženju i dati ideje za nove, kreativne aktivnosti sa učenicima.

Teme i termini ciklusa webinara za slijedeću sedmicu bit će objavljeni na zvaničnoj web stranici i Facebook stranici Ministarstva.

Zahvaljujemo svim učesnicima webinara koji nas redovno prate, a ostale pozivamo da nam se pridruže na jednom od slijedećih webinara.