Deveta osnovna škola

Adresa: 
Rakovička cesta 339
Telefon: 
428-415
Fax: 
428-416
Potrebno ukljuciti u feed organizacija za stranicu Vlade: 
Da

JU «Deveta osnovna škola» Ilidža je kao samostalna javna ustanova počela 01.septembra 2005. godine.

Ukupan broj učenika u šk. 2006/07 godini je 504, a rspoređeni su u 20 odjeljenja.

U školi je je zaposleno 47 radnika.

Po registraciji ove javne ustanove, vršilac dužnosti direktora je bio prof. Hikmet Čopra, do izbora direktora javnim konkursom, kada je na to mjesto imenovan Hasan Dreca, dotadašnji direktor «Sedme osnovne škole», dakle od 01.09.2006. godine.

Vrsta organizacije (novo): 
Ministarstvo: 
169