Imenovanje novog ministra obrazovanja i nauke KS

Dana 13.01.2011. godine Skupština Kantona Sarajevo je usvojila Odluku o potvrđivanju i imenovanju Vlade Kantona Sarajevo. Za ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo imenovan je dr. Emir Suljagić.