Vlada Kantona Sarajevo potvrdila odluku o razrješenju Arzije Mahmutović, direktorice JU "Djeca Sarajeva"

Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke KS, jednoglasno je donijela odluku o razrješenju Arzije Mahmutović sa pozicije direktorice JU "Djeca Sarajeva". Vlada je ovu odluku donijela uzimajući u obzir činjenicu da ova ustanova funkcioniše u pravnom vakumu te da je javni interes ugrožen trenutnom situacijom u "Djeci Sarajeva".
Predškolski odgoj je djelatnost od posebnog značaja za Kanton Sarajevo, te se odluka Vlade mora tumačiti isključivo u okviru trenutne poslovne prakse u JU "Djeca Sarajeva", odnosno pravne paralize u kojoj se ta ustanova nalazi.

Vlada i Ministarstvo obrazovanja i nauke KS će u najkraćem mogućem roku poduzeti niz formalno-pravnih mjera i koraka, u skladu sa transparentnom procedurom i konsultovanjem svih aktera uključenih u proces, sa samo jednim ciljem: uspostavljanje sistema efikasnog donošenja odluka koje su direktno vezane za dobrobit naše djece.

Nakon postavljanja Vasvije Jajetović za vd. direktorice JU "Djeca Sarajeva", slijedi izbor upravnog i nadzornog odbora ustanove te raspisivanje konkursa za direktora ove JU.