Dječiji vrtić “SVETA OBITELJ”

Adresa: 
Briješćanska bb Ilidža – Stup
Tip: 
Predškolske ustanovePrivatna PU
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova