OŠ “9. maj” Hadžići-Pazarić

Adresa: 
Bjelašnička 59
Telefon: 
417-527
Fax: 
416-623
Tip: 
Osnovne školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: