OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš

Adresa: 
Krajiška bb
Telefon: 
400-996
Fax: 
400-458
Tip: 
Osnovne školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: