OŠ “Podlugovi“ Ilijaš

Adresa: 
Žrtava genocida u Srebrenici 212
Telefon: 
401-017
428-760
Fax: 
401-017
Tip: 
Osnovne školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: