OŠ “Nafija Sarajlić”

Adresa: 
Patriotske lige 57
Telefon: 
209-232
Fax: 
213-823
Tip: 
Osnovne školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: