Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

Adresa: 
Asima Ferhatovića 2
Telefon: 
033/211-790
033/226-977
Fax: 
033/226-977
Tip: 
Osnovne školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: