Osnovna muzička škola - Ilidža

Adresa: 
Josipa Slavenskog 24
Telefon: 
623-400
Fax: 
623-170
Tip: 
Osnovne školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: