OŠ “Pofalići”

Adresa: 
Ivanjska 1
Telefon: 
644-163
Fax: 
644-163
Tip: 
Osnovne školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: