Centar “Vladimir Nazor”

Adresa: 
Azize Šaćirbegović 80
Telefon: 
650-196
Fax: 
641-354
Tip: 
Osnovne školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: