OŠ “Zahid Baručija” – Vogošća

Adresa: 
Omladinska 14
Telefon: 
432-650
Fax: 
430-615
Tip: 
Osnovne školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: