OŠ “Umihana Čuvidina”

Adresa: 
Smaje Šikala 1
Telefon: 
541-009
Fax: 
766-410
Tip: 
Osnovne školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: