OŠ “Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković”

Adresa: 
Iza Hrida 11
Telefon: 
532-324
Fax: 
233-429
Tip: 
Osnovne školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: