Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu

Adresa: 
Lukavička 6
Telefon: 
473-019
Fax: 
473-020
Tip: 
Srednje školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: