Perzijsko-Bosanski koledž sa internatom

Adresa: 
Lješevo b.b.
Telefon: 
402-204
Fax: 
402-487
Tip: 
Srednje školePrivatna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: