Akademija scenskih umjetnosti

Adresa: 
Adresa: Obala Kulina Bana 11
Telefon: 
215-277
Fax: 
272-361
Tip: 
Visokoškolske ustanoveUnivrerzitet u Sarajevu
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: