Arhitektonski fakultet

Adresa: 
Patriotske lige 30
Telefon: 
663-944
Fax: 
213-494
Tip: 
Visokoškolske ustanoveUnivrerzitet u Sarajevu
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: