Ekonomski fakultet

Adresa: 
Trg oslobođenja-Alija Izetbegović 1
Telefon: 
275-900
Fax: 
275-994
Tip: 
Visokoškolske ustanoveUnivrerzitet u Sarajevu
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: