Fakultet političkih nauka

Adresa: 
Skenderija 72
Telefon: 
666-844
Fax: 
666-884
Tip: 
Visokoškolske ustanoveUnivrerzitet u Sarajevu
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: