Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Adresa: 
Zmaja od Bosne 8
Telefon: 
653-033
Fax: 
667 - 429
Tip: 
Visokoškolske ustanoveUnivrerzitet u Sarajevu
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: