Deseta osnovna škola Ilidža

Adresa: 
Osik 210
Telefon: 
564-540
Fax: 
230-209
Tip: 
Osnovne školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: