"AL AMEL" Sarajevo

Adresa: 
Osik 8
Telefon: 
230-294
Fax: 
230-294
Tip: 
Osnovne školePrivatna OŠ koja radi po nastavnom planu i programu druge države
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: