Fakultet za upravu - pridružena članica Univerziteta u Sarajevu

Adresa: 
Patriotske lige broj 41
Telefon: 
553-835
Fax: 
554-146
Tip: 
Visokoškolske ustanoveUnivrerzitet u Sarajevu
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: