Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Bar kod čitači

Objavi za: 
Ministarstvo
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Prilog/prilozi PDF (plan i izmjene):