Ugovor o nabavci bar kod čitača

Objavi za: 
Ministarstvo
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Prilog/prilozi PDF (plan i izmjene):