Ugovor o nabavci softverske aplikacije za realizaciju pilot projekta "Elektronski dnevnik"

Objavi za: 
Ministarstvo
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Prilog/prilozi PDF (plan i izmjene):